Năm 2007: Nhãn hiệu đăng ký quốc gia được cấp Giấy chứng nhận tăng 77%
Theo tin từ Cục Sở hữu trí tuệ, năm 2007 đã ghi nhận những chuyển biến đáng kể trong công tác tiếp nhận, xử lý các loại đơn về sở hữu công nghiệp (SHCN).
Năm 2007, Cục đã tiếp nhận 54.438 đơn, trong đó có 36.987 đơn đăng ký xác lập quyền SHCN và 17.451 đơn các loại. Tính đến 31/12/2007, Cục đã xử lý 39.920 đơn, trong đó đã cấp/công nhận bảo hộ 22.203 đối tượng SHCN, từ chối bảo hộ 2.400 đối tượng SHCN (trong đó có 446 nhãn hiệu đăng ký quốc tế) và đã xử lý 15.317 các loại đơn khác.

Theo ông Trần Việt Hùng, Cục trưởng Cục Sở hữu trí tuệ, số lượng đơn các loại nộp trực tiếp vào Cục có xu hướng tăng mạnh so với năm 2006 (tăng 19%). Nhờ có các biện pháp tổ chức, sắp xếp, bố trí nhân lực hợp lý, kết quả xử lý đơn trong năm 2007 đã có bước chuyển biến mạnh mẽ, số lượng đơn được xử lý và văn bằng bảo hộ được cấp năm 2007 tăng vượt bậc so với năm 2006, trong đó số văn bằng được cấp và chấp nhận bảo hộ tăng 57%, đặc biệt số lượng nhãn hiệu đăng ký quốc gia được cấp Giấy chứng nhận tăng tới 77% so với năm 2006. Ông Hùng cho biết, trong năm 2008, Cục sẽ tiếp tục áp dụng các biện pháp đồng bộ nhằm đảm bảo chất lượng và tiến độ xử lý đơn đăng ký SHCN, giảm bớt đáng kể đơn tồn đọng nhằm đáp ứng đòi hỏi của xã hội và tuân thủ quy định pháp luật; tăng cường ứng dụng công nghệ thông tin (chú trọng phát triển hệ thống nộp đơn điện tử), bảo đảm hiệu suất, độ chính xác, tin cậy của dữ liệu SHCN.

Nguồn: Báo Khoa học và phát triển
 Các tin khác
Trang:  [1]  2  3  >>