Bộ Tài Chính ban hành Thông tư mới quy định về phí và lệ phí Sở hữu Công nghiệp
Thông tư số 22/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí Sở hữu công nghiệp.
Ngày 04 tháng 02 năm 2009, Bộ Tài chính đã có Thông tư số 22/2009/TT-BTC quy định mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí, lệ phí sở hữu công nghiệp. Đại đa số các khoản phí và lệ phí đều tăng, trung bình 20%, một số ít các loại phí và lệ phí giữ nguyên, và có một số loại phí và lệ phí mới được quy định. Mức giảm duy nhất được thấy ở lệ phí nộp đơn yêu cầu bảo hộ các đối tượng sở hữu công nghiệp khi thủ tục nộp đơn được thực hiện theo phương thức trực tuyến (điện tử).

Thông tư sẽ có hiệu lực sau 45 ngày kể từ ngày 04/02/2009.
 Các tin khác
Trang:  [1]  2  3  >>